Podstawowe informacje o spółce "Lupus"

Lupus Sp. z o.o. działania swoje koncentruje w branży ogólnobudowlanej na terenie województwa pomorskiego, całej Polski jak również w krajach Unii Europejskiej. świadczy usługi od stanu "0" pod "klucz" w zakresie budownictwa:

  • -    mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,
  • -    rezydencji,
  • -    obiektów użyteczności publicznej,
  • -    obiektów przemysłowych,
  • -    stacji benzynowych,

a także rewaloryzacji, adaptacji i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, na które Prezes Zarządu posiada uprawnienia konserwatorskie, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 1994.

Prezes zarządu Kazimierz Wilk prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo budowlane Kazimierz Wilk" założoną w roku 1985. Działalność ta na przestrzeni lat została doceniona przez wiele firm i instytucji, czego potwierdzeniem są liczne referencje.

Lupus Sp. z o.o. posiada zaplecze do prowadzenia inwestycji budowlanych, a zatrudniona załoga składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej i rzemieślniczej.